Wet en regelgeving

 • Zorgverzekering
 • Het Fasensysteem
  Als uitzendkracht doorloop je 3 fasen. In het kort komt het erop neer dat hoe langer je voor een uitzendbureau werkt, hoe meer rechten je opbouwt. De opbouw verloopt in drie fasen (het zogenaamde fasensysteem).

  Fase A - met uitzendbeding
  Een uitzendovereenkomst fase A is een overeenkomst voor de duur van de opdracht. Bij ziekte of wegvallen van de uitzendopdracht, eindigt het dienstverband met het uitzendbureau van rechtswege. Fase A heeft een duur van 78 gewerkte weken. Weken waarin je niet gewerkt hebt tellen niet mee, waardoor de duur van deze fase afhankelijk is van de regelmaat waarmee je werkt. De 78 weken in fase A worden doorgeteld zolang er geen onderbreking is van 26 weken of meer. Wanneer er sprake is van een onderbreking van 26 weken of meer begint de telling opnieuw.

  Fase A - zonder uitzenbeding
  Wanneer er sprake is van uitzending zonder uitzendbeding, betekent dit dat er gedurende de hele periode in fase A contracten voor bepaalde tijd gegeven worden. Fase A heeft een duur van 78 gewerkte weken. Weken waarin je tussen de contracten door niet werkt, tellen niet mee, waardoor de duur van deze fase afhankelijk is van de regelmaat waarmee je werkt. De 78 weken in fase A worden doorgeteld zolang er geen onderbreking is van 26 weken of meer. Wanneer er sprake is van een onderbreking van 26 weken of meer begint de telling opnieuw.

  Fase B
  Fase B gaat in wanneer je fase A voltooid hebt en binnen 26 weken een nieuwe uitzendovereenkomst met het uitzendbureau aangaat.
  Als je fase B bereikt, maken wij een afspraak met je om te bespreken wat je wensen zijn ten aanzien van werk. Uitzendkrachten in fase B sluiten namelijk een contract voor bepaalde tijd met het uitzendbureau. De precieze inhoud van het contract is afhankelijk van de wensen van de uitzendkracht en de mogelijkheden die het uitzendbureau de uitzendkracht kan bieden.
  Fase B duurt maximaal 48 maanden, waarin maximaal 6 contracten bepaalde tijd gegeven mogen worden. Als er sprake is van een onderbreking van 26 weken of langer dan start je opnieuw in fase A.

  Fase C
  Fase C gaat in wanneer je fase B voltooid hebt en binnen 26 weken een nieuwe uitzendovereenkomst met het uitzendbureau aangaat. In fase C heeft de uitzendkracht recht op een contract voor onbepaalde tijd. Als na beëindiging van de uitzendovereenkomst voor onbepaalde tijd sprake is van een onderbreking 26 weken of langer, dan begint de telling weer bij begin fase A.
 • Pensioen
 • Ziektewet
Terug