SUSA blijft ook met de Wab optimale flexibiliteit bieden

5 februari 2020 Leestijd: 5 minuten

Wat gaat er veranderen nu de Wet arbeidsmarkt in balans van kracht is? ‘SUSA flexibel studentenwerk is goed voorbereid’, zegt business consultant Tim Meijer. Daardoor blijft SUSA in staat flexibele oproepkrachten te bieden, ook binnen de regels van de nieuwe wet. ‘Flexibel werk is én blijft namelijk altijd ons uitgangspunt.’ Voor de flexbranche belooft 2020 met de inwerkingtreding van de Wet arbeidsmarkt in balans (Wab) een spannend jaar te worden.

Tim Meijer, Business Consultant bij SUSA
Tim Meijer, Business Consultant bij SUSA

Deze wet is een vervolg op de Wet Werk en Zekerheid uit 2016 en is ingevoerd om het verschil tussen vaste contracten en flexibele krachten kleiner te maken. Het idee erachter is dat oproepkrachten en payrollwerknemers meer zekerheid krijgen. Ook wordt het voor werkgevers aantrekkelijker om een vast contract aan te bieden. Wat voor gevolgen heeft deze nieuwe wet voor de branche? Tim Meijer, business consultant bij SUSA, geeft uitleg. ‘De Wab zorgt er in brede zin voor dat flexwerk minder flexibel wordt en vast werk iets flexibeler. Voor de klantcontactbranche is het belangrijkste dat werknemers na 12 maanden in dienst een aanbod voor vaste urenomvang moeten krijgen. Maar het mooie van de wet is dat de flexwerker het aanbod voor een vast aantal uren gewoon mag afslaan. En dat doen onze studenten dan ook.’

Student wil flexibiliteit

Meijer geeft toe dat het ‘eerst even schrikken’ was toen hij hoorde over de impact van de Wet arbeidsmarkt in balans. ‘Dus hebben we snel een actieplan opgesteld én zijn we al vroeg met onze opdrachtgevers in gesprek gegaan. Tijdens deze gesprekken konden wij hun vragen beantwoorden en mogelijke zorgen wegnemen over of zij nog wel van de benodigde flexibiliteit gebruik konden maken onder de nieuwe wet. Zowel op structurele basis als tijdens de pieken en dalen die de klantcontactbranche gewoon blijft houden na invoering van de Wab.’


Volgens Meijer hoeven opdrachtgevers zich geen zorgen te maken. In z’n geheel zorgt de Wab ervoor dat flexwerk minder flexibel wordt en vast werk iets flexibeler. Dit is voor sommige flexwerkers heel fijn. Bijvoorbeeld voor een kostwinner. In dat geval kan de flexwerker het aanbod voor vaste urenomvang accepteren. ‘Maar deze wet is niet voor alle doelgroepen even relevant. Dat vindt minister Koolmees van Sociale Zaken en Werkgelegenheid gelukkig ook. Daarom blijft het accepteren van het aanbod voor vaste urenomvang na 12 maanden optioneel voor oproepkrachten. Dit betekent dat zij het aanbod dus kunnen afslaan en uit onze peilingen blijkt dat 95% van de studenten werkzaam via SUSA dit ook zal doen.’ Zij kiezen immers voor werken via SUSA omdat zij een flexibele bijbaan willen naast hun studie. Slaan zij het aanbod af, dan verandert er niets aan de flexibele inzet en kunnen zij hun uren met meer vrijheid indelen. ‘Studenten willen flexibel blijven werken, dat is gebleken uit de peilingen die we hebben gedaan. Zij vinden het veel prettiger om hun uren flexibel in te kunnen plannen, omdat ze te maken hebben met tentamenperiodes, wisselende collegeroosters en dat soort zaken. Op die manier kunnen ze hun studie, werk en privéleven namelijk goed blijven combineren.’

Flexibiliteit door ons Poolconcept®

Een ander gevolg van de Wet arbeidsmarkt in balans is dat afschalen tot vier dagen voor de aanvang van de dienst niet meer kosteloos mag. Gebeurt dit toch, dan moet de medewerker voor de volle 100 procent worden uitbetaald. Meijer: ‘Voorheen konden oproepkrachten altijd kosteloos worden afgeschaald, waardoor ze in extreme gevallen soms in de ene week 8 uur werk hadden en in een andere week 40 uur. Het niet meer kosteloos mogen afschalen binnen 4 dagen voor aanvang van de dienst, staat haaks op de flexbranche; zoiets ingrijpends is de afgelopen 20 jaar niet voorgekomen.’


Om ervoor te zorgen dat contactcenters een optimale bezetting houden, heeft SUSA de samenwerking met de opdrachtgevers geïntensiveerd. ‘We hebben nauw contact met de WFM-afdelingen bij onze opdrachtgevers. Zij geven hun personeelsaanvraag door voor komende week en in overleg plannen we dan iets krapper. Met ons unieke Poolconcept® hebben wij altijd voldoende studenten stand-by staan. Dat betekent dat studenten last-minute kunnen worden opgeschaald. Door op deze manier te plannen, voorkomen we extra kosten bij onze opdrachtgevers wanneer ze onverwacht op het laatste moment moeten afschalen. We zien dat deze methode werkt en kunnen daardoor nog steeds optimale flexibiliteit bieden.’

"Zorgen dat studenten flexibel kunnen werken, is en blijft het uitgangspunt"
Tim Meijer, Business Consultant bij SUSA

Kweekvijver van talent

De Wet arbeidsmarkt in balans heeft weliswaar veel gevolgen voor de branche, maar door een goede afstemming met studenten én met opdrachtgevers, kan SUSA vasthouden aan haar missie. ‘Zorgen dat studenten flexibel kunnen werken, is en blijft het uitgangspunt voor SUSA’, zegt Meijer met trots. ‘Met dit doel werd SUSA in 1947 opgericht door de Universiteit Utrecht. En studenten flexibel laten werken gebeurt nog steeds, elke dag. Zo kunnen zij werken en studeren goed combineren. Zodat ze gewoon de studieboeken en de sportschool in kunnen duiken en van het studentenleven kunnen genieten. Die vrijheid bieden, dat is waar we het voor doen.’


Behalve de flexibele instelling biedt het werken met studenten nog veel meer voordelen, stelt Meijer. ‘Ze zijn hoogopgeleid; onze studenten volgen een HBO- of WO-opleiding. Daarnaast hebben ze een frisse blik en zien we dat ze zich graag inzetten voor het bedrijf waar ze hun bijbaan hebben. Het zijn digital natives en vaak komen ze met ideeën hoe processen of programma’s beter kunnen worden ingericht. Bovendien zijn ze jong en dat zorgt voor een leuke dynamiek op de werkvloer. Een ander groot voordeel is dat de studenten na afstuderen kosteloos kunnen doorstromen binnen het bedrijf. Deze doorstroom faciliteren wij ook door met HR proactief de talenten te bespreken.’


Kortom: SUSA blijft ook met de Wab de flexpartner in het bereiken van een optimale personeelsbezetting met alle voordelen van het werken met HBO- en WO-studenten.


Hoe kun je met de Wab nog steeds flexibel personeel inzetten? Lees de
whitepaper of kijk op susa.nl/wab-werkgevers.


Bron: CustomerFirst