Wat zeggen de partijen over: Studeren & Basisbeurs

Na jaren van intensieve strijd en massale protesten, is het dit jaar zover: de basisbeurs is terug van weggeweest! Een moment om te vieren, tenzij je tot de pechgeneratie behoort. De compensatie is nog niet om over naar huis te schrijven, en ook de heringevoerde basisbeurs is voor veel studenten niet toereikend. Als student is het natuurlijk belangrijk dat onderwijs hoog op de politieke agenda staat. Maar wat zegt welke partij nou precies over het hoger onderwijs, de basisbeurs, de compensatie voor de pechgeneratie en het leenstelsel? Dat lees je op deze pagina!

Studeren & basisbeurs

Maar hoe weet je nou of de verkiezingsprogramma's haalbaar zijn? Nou, dat kan soms flink lastig zijn! Daarom biedt het Centraal Plan Bureau politieke partijen de mogelijkheid om de budgettaire en economische gevolgen van hun verkiezingsprogramma’s door te rekenen. Dit jaar kozen er slechts 8 politieke partijen om hier gebruik van te maken: VVD, D66, GroenLinks-PvdA, CDA, ChristenUnie, Volt, JA21, en SGP. Niet geheel onbelangrijk om bij stil te staan bij het lezen van de partijprogramma’s. Wil je hier nou meer over weten? Check dan deze link!

Wat zeggen de partijen over?

Verkiezingen Werk Klein (1)

Werk & inkomen

Verkiezingen Wonen Klein

Wonen & Leven