Begrippenlijst Verkiezingen

C

Coalitie
In Nederland kan vrijwel nooit één partij de meerderheid halen in de Tweede Kamer. Partijen moeten daarom samenwerken om een meerderheid te vormen die het kabinet kan steunen. Deze samenwerkende partijen noem je de coalitie.

F

Formateur
De formateur is meestal de nieuwe minister-president en is verantwoordelijk voor het verdelen van de portefeuille zodra het regeerakkoord rond is.

Fractie 
Een fractie is in de praktijk gewoon een ander woord voor partij.

I

Informateur
De informateur onderzoekt een specifieke coalitiemogelijkheid en leidt de onderhandelingen tussen betrokken partijen.

K

Kabinet
Het kabinet bestaat uit alle ministers en staatssecretarissen samen. De belangrijkste taken van het kabinet zijn het besturen van het land en het uitvoeren van beleid.

L

Lijstduwer
Een lijstduwer is een kandidaat die onderaan de verkieslijst van een politieke partij staat. Meestal is dit iemand die populair is bij de kiezers, maar zelf niet verkozen wil worden.

Lijsttrekker
Een lijsttrekker is de kandidaat bovenaan de kieslijst van een partij. Tevens is de lijsttrekker de politiek leider van diens partij.

O

Oppositie
De fracties in de Tweede Kamer die het huidige kabinet niet steunen, noemen we de oppositie. De leider van de grootste partij in de oppositie, heet de oppositieleider.

P

Parlement
Het parlement bestaat uit de Eerste en Tweede Kamer. Het parlement voert controle uit op de regering: een wet kan pas ingaan als deze door beide kamers is aangenomen.

Portefeuille
In de politiek wordt met portefeuille een beleidsterrein bedoeld. Oftewel: een afdeling waar bijvoorbeeld een minister of een wethouder verantwoordelijk voor is.

R

Regeerakkoord
In het regeerakkoord staat beschreven hoe coalitiepartners het komende termijn beleid willen voeren.

Regering
De regering bestaat uit de koning en alle ministers samen. De regering is o.a. verantwoordelijk voor het uitvoeren van wetten en het opstellen van de begrotingen.

V

Verkenner
De verkenner zoekt na de verkiezingen de verschillende coalitiemogelijkheden door met alle fractievoorzitters in gesprek te gaan.

Z

Zetel
Een stoel in de Tweede Kamer.