Succesvol samenwerken met Millennials (1)

6 oktober 2018 Leestijd: 5 minuten

Iedere organisatie moet met de tijd mee. Millennials hebben een cruciale rol in het opfrissen van gedateerde sociale processen in hun organisaties. Hoe zorg je ervoor dat je daar als manager maximaal van profiteert? Deel 1: werk aan de winkel voor leidinggevenden.

Succesvol Samenwerken Met Millennials (1) Blogpost Afbeelding

Hoe belangrijk ze ook zijn, veel managers vinden het lastig om Millennials – geboren tussen 1985 en 2000 – aan boord te krijgen en succesvol te laten zijn binnen de organisatie. Het is de kleinste generatie en de vraag naar jongeren stijgt snel. Een aantal branches krijgt vacatures al niet meer gevuld.

Succesvol Samenwerken Met Millennials (1) Bevolkingspiramide

Bron: Careerwise, Millennials & Werk

Samen met young professionals opleider Careerwise deed generatie-expert dr. Aart Bontekoning de afgelopen 4 jaar onderzoek onder ruim 4.000 Millennials, werkzaam binnen 100 organisaties uit overheid, zorg en bedrijfsleven. SUSA deed mee aan dit Millennial-onderzoek. De resultaten geven een helder beeld van wat een organisatie respectievelijk niet en wel aantrekkelijk maakt voor de jongste generatie. Waardoor treedt energieverlies op en waar krijgt de Millennial energie van?

Waar krijgen Millennials energie van?

1. Samenwerken
De Millennials zijn sociale dieren bij uitstek: gelijkwaardige en open werkrelaties spelen een belangrijke rol. Ze zijn mondig en willen alles kunnen delen met hun collega’s. Ze vinden het prima als iemand leiderschap toont en een knoop doorhakt, maar verwachten ook een gelijkwaardige relatie. Millennials hechten weinig waarde aan gezag en functies: autoriteit is iets van de vorige eeuw.

2. Impact maken
Millennials zijn hands-on. Om zelf direct zaken aan te pakken vragen ze om vrijheid en ruimte, en om actieve steun van ervaren collega’s. Het liefst realiseren ze daarbij ook impact – ook als ze in een (start)functie of bijbaan zitten. Directe feedback vinden ze heel belangrijk: werkt datgene wat ze ‘out of the box’ gedaan hebben?

Succesvol Samenwerken Met Millennials (1) Zingeving

Bron: Careerwise, Millennials & Werk

3. Persoonlijke ontwikkeling is key
Het zijn leergierige wezens, die Millennials. Daarom werken ze graag samen met ervaren rotten die passie hebben voor hun vak. Ze bijten zich graag vast in taaie vraagstukken, maar willen daarbij ook nieuwe competenties opdoen. Kennisvermeerdering, leren werken met nieuwe technologie of nieuwe methoden: het gaat erin als koek. Daarnaast willen ze vooral zichzelf leren kennen en ervaren waar ze goed in zijn.

Wat zorgt voor verlies van energie?

De manier waarop Millennials willen werken, wijkt vaak af van hoe de meer ervaren generaties gewend zijn te werken. We geven de drie belangrijkste ‘energievreters’.

1. Afkeer van ‘gesloten’, ‘formeel’ en ‘hiërarchisch’
De grootste energievreter ontstaat als de Millennial zich onderworpen voelt aan top-down-beslissingen, bureaucratie en formele en gesloten relaties. Onmacht gaat gepaard met omvang, zo lijkt het wel: Millennials kiezen steeds minder vanzelfsprekend voor de traditionele corporates. Ze vinden kleinere authentieke organisaties steeds aantrekkelijker.

Succesvol Samenwerken Met Millennials (1) Besluitvorming

Bron: Careerwise, Millennials & Werk

2. Leiderschap luistert nauw
Millennials hebben een hekel aan lange vergaderingen en verwachten dat leiders niet alleen besluiten nemen als dat echt nodig is, maar ook de vaart erin houden. Van leiders wordt verwacht dat ze faciliteren en zich opstellen als gelijkwaardig. Ze vinden het belangrijk dat leiders en managers toegankelijk zijn.

3. Millennials worden vaak ook moe van zichzelf
‘Hoge eigen verwachtingen’ staat hoog op het lijstje van energievreters. Daar staat tegenover dat deze groep terdege beseft dat zij het zelf zijn die de druk zo opvoeren. Mogelijk hebben ze dat van huis uit meekregen: in de opvoeding is dan benadrukt dat je alles kunt worden als je het maar écht wil.

De energievreters van Millennials zijn herkenbaar

Opvallend: als je aan de oudere generatie binnen organisaties vraagt wat zij als de grootste energievreters binnen de organisatie zien, dan krijg je dezelfde antwoorden die Millennials keer op keer geven. Denk hierbij ook aan in beton gegoten functieomschrijvingen met daarin vastgelegd hoe, waar en wanneer het werk gedaan moet worden.

Werk aan de winkel voor werkgevers

Veel Millennials komen terecht in organisaties die sterk vergrijzen. In nogal wat organisaties zijn de processen en procedures gebaseerd op organisatieopvattingen van minstens dertig jaar geleden. Vaak zijn Millennials met hun wensen en verwachtingen slecht voorbereid op obstakels in de vorm van verouderde gewoontes. Als Millennials daarin vastlopen – denk aan een vergadering die na vijf minuten al alle energie opzuigt – weten ze dikwijls niet precies wat ze moeten doen.

Wat kan je als leidinggevende doen?

1. Leidinggevenden kunnen Millennials helpen om weg te blijven van energieverslindende patronen. Kijk als leidinggevenden goed naar de energie in teams. Op welke momenten lekt die energie weg? De beste tip is en blijft: doe je werk op een manier die bij jou de meeste werkenergie opwekt. En ga ook eens na in hoeverre jouw manier van leidinggeven energie oplevert bij jezelf. Zo niet, dan heb je je hoogstwaarschijnlijk aangepast aan een inmiddels verouderde werkwijze. Daarmee stoppen dus.

2. Creëer ruimte voor vernieuwing en bied steun aan. Millennials zijn goed in het challengen van de status quo. Als jongste generatie hebben ze een natuurlijke rol om de sociale vernieuwing in de organisatie aan te jagen. Doe als leidinggevende dus niet mee aan ‘dit doen we al jaren zo’ of ‘dit is de beste manier’, maar ga in op vragen over het ‘waarom’. Help ze bij het doen van hun werk op een manier die ze de meeste werkenergie oplevert. Geef feedback en help ze bij het focussen.

3. Stimuleer Millennials om steeds verbonden te blijven. Zo kan je Millennials aanmoedigen om de samenwerking op te zoeken met senioren binnen de organisatie die passie hebben voor hun vak, en die open staan voor uitwisseling. Giet dit soort initiatieven niet meteen in een vaste structuur, maar houdt het flexibel; Millennials zijn leergierig en willen de organisatie vrij kunnen ‘doorkruisen’. Veel senioren vinden het op hun beurt leuk gecoacht te worden door jongeren – denk aan reverse mentoring, dat met veel succes is toegepast door bijvoorbeeld Jack Welch van GE.

4. Werk samen met HR. Managers die duurzaam gebruik willen maken van de talenten van Millennials kunnen ook de samenwerking opzoeken met HRM. In het tweede deel van dit artikel gaat dr. Aart Bontekoning in op wat er vanuit HRM kan worden gedaan om het werken met Millennials tot een succes te maken.

Tekst: dr. Aart Bontekoning