Is de toekomst nog te forecasten? Deze schreeuwt om flexibiliteit

30 juli 2020 Leestijd: 3 minuten

Als we het te verwachten werkaanbod op week-, dag- en uurbasis moeten baseren op historische data, komen we dit jaar bedrogen uit. Na maanden van onzekerheid lijkt het callaanbod binnen klantenservice geleidelijk weer aan te trekken. Maar wat een eventuele tweede golf met bijbehorende maatregelen gaat doen, is niet te voorspellen. De vraag is dan ook: kun je je voorbereiden op een onzekere periode?

Heavy rain forecast

Uit de Coronacrisis-index van stichting KIRC blijkt dat 44% van de organisaties het werkaanbod weer licht ziet toenemen. Dit betekent dat organisaties moeten opschalen. Het aanbod werd de afgelopen periode opgevangen met een krappere personeelsbezetting dan voorheen. Dit omdat er (noodgedwongen) afscheid van uitzendkrachten is genomen. Nu het aanbod weer aantrekt en de eindejaarspiek weer voor de deur staat, is vooruitkijken noodzakelijk. Het is het moment om jouw afdeling voor te bereiden op de aankomende drukte. Of rust?

Bandbreedte binnen de forecast

In het eerste en tweede kwartaal van het jaar worden plannen gemaakt om het personeelsbestand aan te vullen ter voorbereiding op het eindejaar. Het ene piekseizoen is nog niet afgesloten, of de aankomende eindejaarsbehoefte wordt al geconcretiseerd en vormgegeven. Daartussen valt de zomerperiode waarin personeel op vakantie gaat. Ook deze verlofpiek moet worden opgevangen. Echter, begin dit jaar moesten de thuiswerkplekken ineens worden ingericht, werd ingepland verlof uitgesteld en had de korte termijn opvang van pieken en/of dalen prioriteit. De vraag is of er überhaupt een forecast is voor de lange termijn, en of de forecast van toen nog realistisch is. Omdat niemand weet hoe het coronavirus zich ontwikkelt en welke impact dit heeft op het klantcontact, vraagt de forecast om een grote flexibele bandbreedte. Goed voorbereid zijn op een rustige periode is in een crisis zoals deze net zo belangrijk als in kunnen spelen op pieken.

Structurele wendbaarheid

Niet alleen richting het einde van het jaar moet een organisatie wendbaar zijn. Door het jaar heen is er behoefte aan een bandbreedte in flexibiliteit. Dit om in te spelen op bijvoorbeeld ziekteverzuim, marketingacties en opvang van vakanties van vast personeel. Het afgelopen halfjaar hebben veel organisaties besloten meer vaste medewerkers aan te nemen. Dit als gevolg van de nieuwe Wet arbeidsmarkt in balans (Wab). Daarnaast is de afgelopen periode van bijna 80% van alle uitzendkrachten afscheid genomen tegen advies van de overheid in. De meeste van deze uitzendkrachten ambiëren een vaste baan om hun financiële zekerheid te waarborgen. Nu het werkaanbod aantrekt maar de toekomst nog onzeker is, is er behoefte aan flexibel personeel. Om goed voorbereid te zijn op de onzekere tijd, kun je het personeelsbestand dan ook het best aanvullen met uitzendkrachten die flexibel willen werken.

Flexibel inzetbaar personeel

Uit cijfers van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) blijkt dat maar liefst 17% van de uitzendkrachten flexibel wil blijven werken. Onderzoek van SUSA onder studenten laat zien dat maar liefst 98% kiest voor flexibiliteit in plaats van een vast urenaanbod. Hun privésituatie vraagt hier om. Denk hierbij aan de periode in between jobs, wisselende studieverplichtingen en sociale activiteiten. Werken om deze persoonlijke activiteiten heen, zorgt ervoor dat deze mensen bijvoorbeeld hun studie kunnen bekostigen. Het inspelen op (on)verwachte pieken en dalen door deze flexibele inzet is de basis van uitzenden en moet ook op deze manier worden ingezet. Hierbij is de gulden regel: geef voldoende flexibiliteit dan krijg je flexibiliteit terug.


Kortom, zet uitzendkrachten die flexibel willen werken in op de momenten waarop jij behoefte hebt aan flexibiliteit. Dit geldt voor een onzekere periode waar we nu in zitten al helemaal.