Het SUSA Selectieproces - Interview

12 juli 2022 Leestijd: 4 minuten
De afgelopen 75 jaar hebben wij al vele succesvolle selectierondes mogen afsluiten. Werken met de studentendoelgroep vraagt om een gepaste aanpak en een beetje creativiteit. Hoe is dat terug te zien in ons selectieproces? Lees het in onderstaand interview met onze Teamleider Selectie, Mijke!

 

Mijke Nitert, SUSA

Kun je een beeld schetsen van het SUSA selectieproces?

Studenten solliciteren zelf bij ons via de website. Wanneer een aantal basiseisen overeen komen bellen wij ze op om eerst een telefoongesprek van circa een kwartier te voeren. In dit gesprek checken we praktische zaken, motivatie voor de functie, en communicatieve vaardigheden aan de telefoon.
Is dit gesprek positief? Dan nodigen we de studenten uit op online sollicitatiegesprek met een van onze recruiters. In dit gesprek gaan we dieper in op de zachte eisen, competenties, verwachtingen van de functie, en de motivatie voor de specifieke functie en het bedrijf. Is dit ook positief? Dan stellen we de studenten voor aan de opdrachtgever middels een kick-off. Vóór deze kick-off bellen we over de voorbereiding en geven we tips mee. Middels dit uitgebreide voortraject zorgen we dat deze kick-offs voor de opdrachtgevers vaak meer voorstelronde’s zijn dan selectiemomenten.

Je noemt een check op praktische zaken in het eerste gesprek. Waar moet je bij studenten dan aan denken?

Bij studenten moet je dan denken aan studie, contacturen per week, reistijd indien het op locatie is, beschikbaarheid per week én op lange termijn, geplande trainingsdagen, en eventuele vakanties.

Hoe zorgt SUSA voor een helder beeld van de beschikbaarheid?

We vragen de beschikbaarheid heel open uit om tot eerlijke antwoorden te komen. Veel studenten willen erg graag een bijbaan en zijn heel gemotiveerd, maar vinden het lastig om zelf hun precieze beschikbaarheid in te schatten. Door het gesprek aan te gaan over hoe hun gemiddelde week eruit ziet, hoe groot de studielast is, hoeveel contacturen ze hebben, en eventuele roosterwijzigingen verkrijgen we een compleet beeld. Daarna bespreken we samen met de student of ze de gevraagde uren ook daadwerkelijk binnen de tijden van de opdrachtgever kunnen maken.

Wat is volgens jou de belangrijkste stap in dit proces?

Absoluut verwachtingsmanagement. Zoals ik al aangaf, studenten willen héél graag een bijbaan. Door open vragen te stellen en zaken constant terug te leggen bij de student zorgen wij ervoor dat ze heel goed weten waar ze aan beginnen. Soms denkt een student bijvoorbeeld 16 uur per week te kunnen werken, maar kom je er bij het doorvragen achter dat er een stage van 32 uur per week op de planning staat. Wanneer we het dan echt goed uitleggen en ze meenemen in welke uren op welke momenten gemaakt zouden moeten worden, komt er dan soms toch naar boven dat ze het (nu) niet redden. Zo voorkomen we nare verrassingen voor studenten én opdrachtgevers.

Hoe zorgt SUSA voor efficiëntie in het selectieproces?

We hebben ervoor gezorgd dat het een snel en gestroomlijnd proces is. We hebben de online aanmelding heel laagdrempelig gemaakt. Bij studenten merkten we dat we in de gesprekken meer en betere informatie te weten kwamen dan het online cv en de motivatie lieten zien. We volgen de sollicitanten snel op en zorgen dat ze snel een sollicitatie hebben. In de huidige markt is er zoveel aanbod dat je kandidaten gauw verliest door onduidelijkheid of lange wachttijden. Door een snel en helder proces te verzorgen zorgen wij dat de studenten in elke fase weten waar ze aan toe zijn.

Bij SUSA op recruitment werken ook veel studenten. Wat is het voordeel van het laten selecteren door mede-studenten?

Zij weten het beste in welk schuitje degenen die ze spreken zit. Dit maakt dat ze snel tot de kern komen in een gesprek en op de belangrijke zaken als studielast en toekomstplannen doorvragen. Ook merken we dat studenten open en eerlijker durven te zijn tegen een medestudent, omdat ze het begrip voelen. Ze merken dat de recruiter aan de andere kant van de tafel snapt hoe pittig tentamens en druk het studentenleven kunnen zijn. Wij bieden ze een kundige sparringspartner aan de lijn, waarmee ze samen op zoek gaan naar de beste match.

Wat heeft de 75 jaar ervaring met studenten betekend voor het selectieproces?

Ons hele proces en Poolconcept is ingericht op studenten en hun beschikbaarheid, maar ook de wervingsmethoden zijn met de tijd mee gegaan. Wij zijn bijvoorbeeld al in 2009 overgegaan van het binnenlopen bij vestigingen en face-to-face gesprekken naar een volledig online selectieproces. Dit zorgt voor efficientie en sluit aan bij de studentendoelgroep, wiens voorkeur duidelijk naar online uitgaat. Tevens vinden opdrachtgevers het soms lastig om onder woorden te brengen wat ze zoeken in een student. Met onze ervaring hebben wij dat profiel binnen sectoren als klantcontact zo geperfectioneerd, dat wij ook snel samen met bedrijven een profiel kunnen bepalen wat bij hen past.

Hoe bepaalt SUSA de match tussen studenten en organisaties?

Ten eerste door als start van de samenwerking een heel goed beeld van de organisatie en bedrijfscultuur te krijgen. Dit gebeurt middels gesprekken met teamleiders en door mee te luisteren met mensen op de afdeling. Zo krijgen we een scherp beeld van wat er gezocht wordt, en wat past. Daarnaast zorgen we in samenspraak met de opdrachtgever dat de kernwaarden van de opdrachtgever heel duidelijk naar voren komen en dat daarin ook gedifferentieerd wordt van andere opdrachtgevers en soortgelijke functies. In het selectieproces brengen we de organisatie en bijgaande cultuur duidelijk over op de student en bepalen wij de fit. Zo zorgen we dat ze voor ze aan de slag gaan eigenlijk al een heel goed beeld hebben van de organisatie, de functie, en wat er van ze verwacht wordt. Op deze manier verzorgen we blijvende matches aan beide kanten.

Hoe zorgt SUSA dat studenten gedurende het selectieproces geënthousiasmeerd blijven?

Wij communiceren erg duidelijk en coachen ze door het proces heen. We laten de studenten niet aan hun lot over, maar snappen dat dit hun eerste serieuze functie kan zijn en nemen ze op die manier mee. Door een hoop coaching (sollicitatie, communicatie) en informatie te verschaffen bieden we de studenten handvaten en begeleiding. Ook toetsen we de verwachtingen regelmatig gedurende het proces. Door in nauw contact te staan en ze middels informatie over de functie en het bedrijf te enthousiasmeren zorgen we dat het enthousiasme niet van korte duur is. Door het proces daarnaast super duidelijk te maken qua traject, vervolgstappen, en startdata zorgen we dat ze weten waar ze aan toe zijn en geboeid blijven.

Sparren over selectie en studenten? Neem contact op!

230501 Ludo Kamerling Contactpagina
230501 Ludo Kamerling Contactpagina
Meer weten over SUSA?

Ludo Kamerling

SUSA flexibel studentenwerk
Maliebaan 87
3581 CG Utrecht

 

Plan hier een call, of neem contact op: