Alle feiten over studiejaar 2015-2016

7 juli 2016 Leestijd: 3 minuten

Het studiejaar 2015-2016 zit ervoor de meeste studenten al op. Hoog tijd om even terug te kijken op dit collegejaar. Een jaar waarin onder andere nog nooit zoveel studenten ingeschreven stonden bij een universiteit en technische studies meer in trek zijn dan ooit tevoren. Nog meer feiten over dit studiejaar lees je in dit blog.

 

Studieboeken Blogpost Afbeelding Feiten Studiejaar

Recordaantal studenten aan de universiteit

Dit jaar studeerden er ongeveer 260.000 studenten aan een Nederlandse universiteit. Dit aantal is nog nooit zo hoog geweest. Deze toename wordt voornamelijk veroorzaakt doordat Nederlandse universiteiten steeds meer aanmeldingen van internationale studenten krijgen. Niet alleen Nederlandse universiteiten krijgen meer aanmeldingen, ook studeren in het buitenland is de afgelopen jaren een trend geworden. Volgens cijfers van de intergouvernementele organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling (OESO) waren er in het jaar 2000 ongeveer 2 miljoen internationale studenten, in 2012 was dit aantal al gestegen naar 4,5 miljoen.

 

In Nederland stonden in het studiejaar 2015-2016 maar liefst 3.711 internationale studenten ingeschreven. De meeste studenten komen uit ons buurland Duitsland, gevolgd door studenten uit China. Daarnaast kozen veel Italianen, Grieken en Britten voor een studentenleven in Nederland.

Daling HBO-studenten en eerstejaars

Het aantal HBO-studenten is dit jaar echter gedaald. Momenteel staan er ongeveer 445.000 studenten ingeschreven bij een HBO-opleiding, dat zijn 3.872 studenten minder dan vorig jaar. Deze daling kan deels worden verklaard door het teruglopende aantal inschrijvingen van nieuwe studenten voor een HBO-opleiding. Dit studiejaar schreven zich 8,3 procent minder eerstejaarsstudenten in dan het jaar ervoor. Deze dalingen hebben ook te maken met de invoering van het leenstelsel. Op 1 september 2015 is het leenstelsel ingevoerd, waarbij de studiefinanciering geen gift meer is, maar een lening. Volgens het CBS gingen scholieren de afgelopen twee jaar meteen na de middelbare school een studie volgen om zo het leenstelsel voor te zijn. Hierdoor steeg het aantal eerstejaarsstudenten in de afgelopen jaren, hetgeen nu dus juist daalt. Er wordt nu bijvoorbeeld eerder gekozen voor een tussenjaar wanneer men nog niet zeker is over de studiekeuze.

Populaire studiesectoren

Volgens cijfers van de Vereniging van Universiteiten (VSNU) volgen de meeste universitaire studenten een opleiding in de sector Gedrag & Maatschappij. Andere populaire sectoren zijn Economie, Techniek en Gezondheid. De technische, natuur- en landbouwstudies worden steeds populairder. Dit jaar is er in deze sectoren een stijging van 7 procent in het aantal studenten te zien. De toename in populariteit van technische studies is ook te zien onder HBO-studenten. Na economische studies volgen de meeste HBO-studenten een technische studie.

 

Het afgelopen jaar hebben de sectoren Taal, Cultuur en Onderwijs het zwaar gekregen. Onder HBO-studenten hebben 18,1 procent minder studenten voor een studie in het onderwijs gekozen ten opzichte van het jaar daarvoor. Het aantal pabo-studenten daalde zelfs met 32 procent. Deze daling wordt voornamelijk veroorzaakt door de invoering van toelatingstoetsen voor nieuwe studenten. Hiermee wordt geprobeerd de kwaliteit in het onderwijs voor de klas te bevorderen.

Populaire studies

De grootste groep universitaire studenten studeert Rechtsgeleerdheid, dit zijn ongeveer 14.000 studenten. Daarna zijn de studies Psychologie, met ruim 12.000 studenten, en Geneeskunde, met bijna 9500 studenten, het meest populair. Onder bachelorstudenten zijn daarnaast ook Bedrijfskunde, Economie en Bedrijfseconomie in trek. Van de HBO-studenten, die een studie volgen in de populaire sectoren Economie en Techniek, studeren de meeste studenten Commerciële Economie (20.321) en HBO-ICT (13.180).

 

Bron: Onderwijs in Cijfers. De gegevens die op deze website gepubliceerd worden, zijn afkomstig van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, Dienst Uitvoering Onderwijs, Centraal Bureau voor de Statistiek en OCW Trends & Cijfers.