Disclaimer en privacy

Copyright
Alle inhoud van deze pagina's, zoals teksten, grafische elementen, logo's, buttons, audio- of videoclips en software is eigendom van SUSA flexibel studentenwerk of haar licentiegevers en is beschermd onder Nederlandse en internationale copyrightwetgeving.

De verzameling (dat wil zeggen de samenstelling, de inhoud en de structuur) van de content op deze site is auteursrechtelijk beschermd. Niets van deze verzameling mag worden verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt door middel van druk, fotokopie, microfilm of op welke wijze dan ook, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van SUSA flexibel studentenwerk te Utrecht (Nederland).

Aansprakelijkheid
De informatie op deze site is met de grootst mogelijk zorg samengesteld. Niettemin kan SUSA flexibel studentenwerk niet aansprakelijk worden gesteld voor eventuele fouten en kan aan de inhoud ervan geen enkel recht worden ontleend. De informatie op de website wordt regelmatig aangevuld en eventuele wijzigingen kunnen te allen tijde met onmiddellijke ingang en zonder enige kennisgeving worden aangebracht.
SUSA is niet aansprakelijk voor direct of indirecte schade ontstaan uit het gebruik van de website of van de op of via de site ter beschikking gestelde informatie.

Privacyverklaring
Als u besluit uw gegevens naar SUSA flexibel studentenwerk te zenden, geeft u SUSA flexibel studentenwerk daarmee uitdrukkelijk toestemming om deze gegevens te gebruiken bij het vinden van (uitzend)werk of bij het vervullen van uw vacature.

SUSA flexibel studentenwerk gaat vertrouwelijk met deze gegevens om en stelt ze alleen ter beschikking aan een derde met het doel (uitzend)werk te vinden of een vacature te vervullen.

"Deze website maakt op sommige pagina's gebruik van de webanalyse-service Mouseflow. Met behulp van Mouseflow krijgen we zicht op de manier waarop bezoekers onze websites gebruiken. We gebruiken Mouseflow niet om persoonlijke informatie te verzamelen, en verstrekken dergelijke informatie ook niet aan Mouseflow. We gebruiken Mouseflow alleen voor het vastleggen van bezoekgedrag op sommige webpagina's, en dit volledig anoniem. Deze informatie kan bijvoorbeeld bestaan uit het aantal muisklikken, de muisbewegingen en scrollactiviteit. Informatie over de browser (type, versie, schermformaat, enz.), basisinformatie over de gebruiker (IP-adres, taal, tijdzone) en gegevens over de muisbewegingen, muisklikken en scrollactiviteit worden naar Mouseflow verstuurd. Er worden geen persoonlijke gegevens verstuurd, en ook geen gegevens gedeeld tussen verschillende websites. Onze site bevat geen cookies van derden. Er worden geen gegevens met derden gedeeld, met uitzondering van gegevens vanuit alle Mouseflow-accounts, zoals het aantal gebruikte browsers, gemiddeld schermformaat, enz. Toetsaanslagen in wachtwoordvelden en velden die als "vertrouwelijk" zijn gemarkeerd, worden nooit opgeslagen of via het netwerk verzonden. Voor meer informatie raadpleegt u het privacybeleid van Mouseflow op http://mouseflow.com/privacy/." Indien gewenst kunt u de Mouseflow-service uitschakelen via http://mouseflow.com/opt-out/.

Nederlands Recht
Deze website en alle op deze website gepubliceerde informatie (inclusief deze disclaimer) zijn in beginsel gericht op het Nederlandse publiek en worden beheerst door Nederlands recht. De Nederlandse rechter is bij uitsluiting bevoegd te oordelen over eventuele geschillen die in verband met deze website en de daarop gepubliceerde informatie ontstaan.