Geld

 • Salaris
 • Loonbelasting
 • Vakantie uren
 • Vakantietoeslag
 • Wanneer heb ik recht op buitengewoon verlof?
  Wanneer je in verband met een bijzondere persoonlijke omstandigheid (huwelijk, gezinsuitbreiding) niet kunt werken, is er sprake van buitengewoon verlof. Je krijgt afhankelijk van de omstandigheid één à twee dagen doorbetaald. Je hebt alleen recht op een doorbetaling wanneer de dag samenvalt met een dag waarop je zou gaan werken. In het geval van buitengewoon verlof dien je dit uiterlijk één dag van tevoren bij ons aan te geven.
 • Algemeen erkende feestdagen
  Wanneer zich een algemene erkende feestdag voordoet en je werkt wegens die feestdag op die dag niet, dan heb je recht op doorbetaling van het feitelijk loon wanneer onderstaande voorwaarden van toepassing zijn:
  - Het moet gaan om een algemeen erkende feestdag. De volgende dagen zijn algemeen erkende feestdagen: Nieuwjaarsdag, 2e Paasdag, Koningsdag, Bevrijdingsdag (voorzover daarvoor in enig jaar algemeen vrij wordt gegeven), Hemelvaartsdag, 2e Pinksterdag, 1e en 2e Kerstdag.
  - De feestdag moet vallen op een doordeweekse dag.
  - De feestdag moet vallen op een dag waarop je normaliter ook werkzaam zou zijn (je moet in een periode van dertien aaneengesloten weken direct voorafgaand aan de desbetreffende feestdag op de betreffende dag in de week gewerkt hebben).

  Is dit niet het geval of heb je op de betreffende feestdag gewerkt, dan krijg je de feestdag niet vergoed. Wanneer de opdrachtgever gesloten is op een dag die volgens de CAO geen nationale feestdag is, zoals Goede Vrijdag, wordt deze dag niet doorbetaald.
Terug