Geld

 • Wat ga ik als uitzendkracht verdienen?
  Voor iedere opdracht wordt door ons een uitzendbevestiging opgesteld, waarop alle voorwaarden betreffende die opdracht, zo ook de beloning, staan vermeld. Voordat je bij een opdrachtgever aan de slag gaat, overhandigen we je de bijbehorende uitzendbevestiging.
 • Wanneer wordt mijn salaris uitbetaald?
  De salarissen worden wekelijks op donderdag, in de aansluitende week, overgemaakt op het rekeningnummer dat je bij inschrijving hebt opgegeven. In de regel duurt het overmaken van een betaling één werkdag. Wanneer je salaris op vrijdag na 12.00 uur nog niet binnen is, neem dan contact met ons.
 • Wat bedraagt het wettelijk bruto minimumloon?
  Het bruto minimumloon wordt ieder jaar per 1 januari en 1 juli vastgesteld.

  Op de website van de Rijksoverheid zijn de actuele wettelijk minimumlonen te vinden. Dit minimumloon verschilt per leeftijdscategorie.
 • Wat is het verschil tussen mijn bruto- en nettoloon?
  Het loon dat wij met je overeenkomen is je brutoloon. Je nettoloon is het uiteindelijke bedrag dat op je rekening wordt gestort.

  Als werknemer wordt er op je brutoloon premie voor werknemersverzekeringen, zoals bijvoorbeeld de Werkloosheidswet, en loonbelasting ingehouden. Het verschil tussen bruto en netto is het bedrag dat wij als werkgever voor jou aan belasting, premie werknemersverzekeringen en (indien bij jou van toepassing) pensioen betalen.
Terug