‘Verdien pegels, plak zegels’

SUSA door de jaren heen

Deze slogan stamt uit 1992, toen SUSA in rap tempo zoveel mogelijk studenten moest werven voor een monsterklus. In krap een maand tijd moesten maar liefst 3,5 miljoen pakketjes met kinderpostzegels worden ingepakt.

Stefanie Gerwers, Voorlichter kinderpostzegels.
Bron: artikel uit nieuwsbrief "De Werkelijk" uit 1992.

Bij de firma Albracht is het feest, want de drukker uit Montfoort krijgt in 1992 de opdracht voor de distributie van de kinderpostzegels. Als de champagne op is, rijst echter de vraag: hoe gaan we deze klus klaren? Vóór 9 november moeten de 3,5 miljoen pakketjes met bestellingen voor de kinderpostzegelactie worden verstuurd naar de scholen, zodat de kinderen ze kunnen afleveren bij de kopers. In die tijd wonen er ongeveer vijftien miljoen mensen in ons land en dat betekent dat met 3,5 miljoen pakketjes, één op de vier mensen meedoet aan de kinderpostzegelactie.

Omdat de directie van Albracht goede ervaringen heeft met SUSA uit Utrecht huren ze het studentenuitzendbureau in om te helpen bij deze megaklus. SUSA werft meer dan 300 studenten met een speciale editie van de gedrukte nieuwsbrief ‘De Werkelijk’ en de slogan: ‘verdien pegels, plak zegels’. Dit werpt zijn vruchten af en er komen veel meer aanmeldingen binnen dan SUSA kan verwerken. Gek is dit niet, want een student kon wel 132 gulden verdienen tijdens een shift.

SUSA-studenten aan het werk voor de kinderpostzegelactie.
Bron: eigen archief.

Om het project in goede banen te leiden, maakt SUSA samen met Albracht een draaiboek waarin alle handelingen als een soort militaire operatie staan beschreven. Tweemaal per dag vertrekt er een touringcar vanuit Utrecht met daarin wel zestig werkstudenten. Aangekomen in Montfoort krijgen de ‘rekruten’ hun ‘uniform’ en melden zij zich bij de ‘commandant van de wacht’ aan de ‘commandotafel’. Daar wordt de student bij een team ingedeeld en gaat aan de slag bij de ‘uitzettafel’, de ‘inpaktafel’, de ‘trouble-shoottafel’ of een ‘productieteam’.

Het bleek een flinke race tegen de klok, maar de rekruten konden uiteindelijk met opgeheven hoofd hun uniform naast zich neerleggen: alle 3,5 miljoen pakketjes werden namelijk precies op tijd bezorgd. De megaoperatie bleek dubbel en dwars geslaagd! De champagne ging open en confetti vloog door de lucht - deze topprestatie was immers reden tot een feestje. Het was zo’n festijn dat het wel even duurde voor iedereen de weg naar bed weer had gevonden…

Alle artikelen