Studentensport Nederland

Studentensport Nederland is de landelijke studentensportorganisatie die als koepel van de lokale studentensportraden fungeert.

Studentensport Nederland is een organisatie "voor en door studenten". Zij is daarmee de enige nationale en internationale Nederlandse vertegenwoordiger van student(en)sport.

Wat doet Studentensport Nederland?

  • Coördinatie en organisatie studentensportevenementen, zoals Nederlandse Studenten Kampioenschappen (NSK’s GNSK’s)
  • Organiseren van overleggen tussen lokale studentensportraden
  • Aanbieden van opleidings- en trainingsprogramma's voor bestuurders van lokale studentensportraden
  • Coördinatie en organisatie van uitzendingen van Nederlandse studenten naar Studenten Wereld en Europese Kampioenschappen en Zomer- en Winteruniversiade
  • Belangenbehartiger van de studentensport op nationaal en internationaal niveau
  • Informatie en kenniscentrum op het gebied van studentensport

Wil je meer weten van Studentensport Nederland? Kijk op www.studentensport.nl.