SUSA CDD Service: snel een groep hoogopgeleide en ingewerkte studenten

In de financiële wereld is het een hot item: CDD. Customer Due Diligence oftewel ‘gepaste zorgvuldigheid’. CDD staat het ook wel bekend als het ‘ken je klant’-beginsel (in het Engels Know Your Customer, KYC). Wie is uw klant, maar ook: wie zijn de eigenaren van een organisatie, kan de klant een risico vormen en waarvoor wordt een zakelijke rekening gebruikt. De CDD-onderzoeken die worden uitgevoerd, zijn breed, diepgaand en tijdrovend. Er zijn snel veel (nieuwe) medewerkers nodig om de CDD-processen van de financiële dienstverleners uit te voeren en deze medewerkers zijn moeilijk te vinden. Heeft u al aan SUSA gedacht?

Het CDD-proces

Belangrijk werk dat zorgvuldig moet worden uitgevoerd, dat is duidelijk. Voor welke processen kunnen SUSA-studenten worden ingezet?

✓ Onboarding: onboarden is het proces van klant worden. De risicofactoren van klanten controleren is erg belangrijk. Nieuwe klanten moeten worden ingedeeld in verschillende risicocategorieën. Met name de onboarding van low-risk klanten kunnen SUSA-studenten uitstekend doen.

✓ Transaction monitoring: het transactiegedrag van de klant wordt gemonitord en vergeleken met het eerder gedefinieerde risicoprofiel. Ook wordt er onderzocht of er uitzonderlijke transacties zijn gedaan. Afwijkend gedrag moet vaak in een samenhang met andere factoren worden beoordeeld. Dit werk kan prima door studenten worden uitgevoerd.

✓ Revisies:  in deze fase wordt gecheckt of de klant nog voldoet aan het risicoprofiel. De revisie begint met het ophalen van de actuele data, waarna het onderzoek plaatsvindt. Uitdagend werk dat uitstekend door studenten kan worden uitgevoerd wanneer de revisienormen duidelijk zijn en de initiële classificaties goed zijn gedocumenteerd. 

“Het is gewoon té tof om voor zo'n grote organisatie belangrijk werk te mogen uitvoeren dat op niveau is. En dat als bijbaan!"
- Milo (23), aan het werk bij een grote financiële organisatie als Revisiedesk Medewerker.

 ✓ Aanvullen van vereiste documenten/informatie: klantdossiers horen compleet te zijn. De eisen van een klantdossier zijn de laatste jaren aangescherpt, waardoor veel instellingen kampen met achterstanden. Studenten kunnen uitstekend helpen om deze achterstanden versneld in te lopen.


nationale-nederlanden
“Dit is wat anders dan de horeca. Een bijbaan dat goed op mijn cv staat, uitdagend is (en een beetje spannend) en waar ik flexibel mijn geld kan verdienen. Mijn vriendinnen zijn weleens jaloers.”
- Imame (24), Telefonisch Adviseur Call Center (CDD AML) 


SUSA flexibel studentenwerk werft en selecteert de juiste studenten die bergen werk kunnen verzetten in plaats van verschuiven. De voordelen die u bereikt met een SUSA-pool voor het CDD-proces:

  • Hoogwaardige pool van HBO- en WO-studenten; 
  • Zeer snelle werving met garantie tot 100% gevulde klassen; 
  • Laag verloop: <20% op jaarbasis;
  • Flexibiliteit. 

Behoefte aan een van deze pijlers? En nieuwsgierig hoe SUSA dit aanpakt en hoe SUSA voor uw organisatie studenten op een optimale manier weet in te zetten? Neem contact op met Camiel Boesberg, onze Business Consultant. Bel 06-38327354.